Vaattojärven kylähistoria 1.2

1. ASUTUS JA ASUMINEN

Pauli Kylmämaa

1.2. Kruununmetsätorpat muodostuivat 1800-luvulta lähtien

Lehto 30

Niin kuin Kylmämaan tilan tiedoissa kerrotaan, perusti yksi tilan pojista Iisak (s. 1843) kruununtorpan kylän laidalle Lehtoon. Tilalta ei löydy asiakirjoja, mutta se lienee erotettu vuosina 1936-39. Tilalla suoritettiin 22.5.1979 jako, jonka tuloksena muodostettiin seuraavat tilat:

Martta ja Aarne Kylmämaan perhe vuodelta 1948. Vasemm. Niilo, Edvin, isä Aarne, Martta, Valmu, Eero ja Urho. Edessä vasemm. Sanna, Aili ja Sulo. Mauri puuttuu kuvasta.

Martta ja Aarne Kylmämaan perhe vuodelta 1948. Vasemm. Niilo, Edvin, isä Aarne, Martta, Valmu, Eero ja Urho. Edessä vasemm. Sanna, Aili ja Sulo. Mauri puuttuu kuvasta.

Syrjälä 30:1 tuli Kalle Kylmämaalle ja myöhemmin kaupan kautta Bruuno Kylmämaalle.

Lehto 30:2 entinen tila no 30 Väinö Vilho Eenokki Kylmämaan perikunnalle.

Kuru 30:3 Aarne Iisakki Kylmämaan perikunnalle, myöhemmin perheen sisäisten kauppojen kautta Valmu Nivalie (os. Kylmämaa).

Uutela 30:4 tuli Immanuel (Manne) Kylmämaan perikunnalle. Myöhemmin se siirtyi kaupan kautta Leena Tonterille, joka on perikuntaan kuuluvan Anni Kylmämaan (Kutuniva) pojan leski.

Löytty 30:6 tuli Eelis Kylmämaalle, joka oli Iisakin pojan poika. Myöhemmin se siirtyi kaupan kautta Aimo Mikael Kylmämaalle, joka on puolestaan Eeliksen veljenpoika.

Viertola 30:5 tuli Samuli Kylmämaalle,joka on Iisakin tyttären Maijan poika. Eini Pellikka on ostanut tilan vuonna 1992.

Kaltio 30:7 jäi Amerikkaan muuttaneen ja siellä kuolleen Ultrik Kylmämaan osana jakoperään ja tuli myöhemmin valtion saamisten vuoksi pakkohuutokaupan kautta Eeva Alatalolle.

Törmä 33

Iisakki Kylmämaan vanhin poika Kristo perusti kotitilansa viereen Törmä-nimisen valtionmetsätorpan Rauhala-nimiselle valtion metsätorpan paikalle. Se oli aluksi vuokralla, kunnes se 1937 erotettiin omaksi tilaksi ja merkittiin maarekisteriin 1939. Kristo ja Josefiina (Anttila) myivät tilastaan puolet Oskari Kylmämaalle ja toisen puolen poikansa Huugon kahdelle vanhimmalle pojalle Ilmarilie ja Heinolle. Heino myi osuutensa Ilmarilie 1955. Ilmari puolestaan myi osuutensa eli puolet Törmän tilasta veljelleen Pauli Kylmämaalle vuonna 1966.

Kruununtorppari Kristo Kylmämaan pirttirakennus viime vuosisadalta. Lähinnä pirtti, seuraavat kaksi ikkunaa ovat tuvan eli ison kamarin. Pihan puolella olivat yhteensä tuvan mittaiset porstua ja maitokammari. Pirtin alla oli kellari.

Kruununtorppari Kristo Kylmämaan pirttirakennus viime vuosisadalta. Lähinnä pirtti, seuraavat kaksi ikkunaa ovat tuvan eli ison kamarin. Pihan puolella olivat yhteensä tuvan mittaiset porstua ja maitokammari. Pirtin alla oli kellari.

Pauli Kylmämaan ja Oskari Kylmämaan perikunnan kesken suoritettiin sopujako 1982 ja tällöin muodostettiin uudet tilat: Mäki 33:2 Paavo ja Eero Kylmämaalle ja Harjula 33:3 Pauli ja Aino Kylmämaalle. Harjulasta myytiin Paulin veljelle Heinolie määräala. Paikka on sama, jossa Eelis asusti mäkitupalaisena. Tilan nimeksi merkittiin Männikkö 33:1.

Törmä 33:4 tuli Olavi Matias Kylmämaalle, joka oli ostanut osuuksia veljiltäänja sisariltaan. Olavi myi tilastaan 1984 Aarno Nivalie määräalan, jonka jälkeen hänen tilansa numeroksi tuli 33:6. Aarno Nivanostama määräala on Mäkipelto 33:5. Lisäksi Olavin tilalta on erotettu Kenttäojan varteen ns. myllytontti, jolle ei ole annettu numeroa.

Välivaara 24

Tila on muodostunut Fredrik Järvirovan hallussa olleesta valtionmetsätorpasta (Liikamaa). Tila meni takausten vuoksi myyntiin 1932, josta sen lunastivat Helmi Järvirova (Vaattovaara), Maria Järvirova (Vaattovaara, Järvelän tyttäriä) sekä Maria Liikamaa (Järvirova). Veljeksillä Aarne ja Einari Järvirovalla oli välikirjat vaimojensa kanssa, ettei tila menisi uudelleen myyntiin. Omistajat olivat vuoteen 1953 saakka Helmi, Maria ja Maria Liikamaa. Maria Liikamaa myi osuutensa 1/3 Aarne Järvirovalle. Maarekisterin mukaan tila lohottiin 1970 ja muodostuivattilat Välivaara 24:1 käsittäen 2/3 osaa, tuli Aarnelie ja Helmille.

Siirtola 24:2, 1/3 osa tuli Einarilie ja Marialle.

Välivaarasta myytiin 1975 määräala Paavo ja Toini (Järvirova) Satalle, Pakola 24:5. Välivaara on Aimo ja Sinikka (Satta) Järvirovan hallussa.

Siirtola 24:7 tuli Jouni Järvirovalle.

Ritalaki 24:8 Aili (Järvirova) Örnille.

1970 suoritetussa jaossa jätettiin tilojen yhteiseen omistukseen tilalla sijaitseva Honkajärvi ja sen ympärillä olevat maat, joiden yhteispinta-ala on 9 ha.

Immola 31
Talonväkeä ja kyläläisiä Immosen pirtissä. Vasemm. Elsa Pyttynen, Lyydia Immonen, Aili Vettanen, Hanna Vaattovaara (Järvelän), Hannes Alatalo, Hanna Vaattovaara, Väinö Erkki Järvirova? Johannes Järvirova. Edessä Hilda Immonen (kehrää) ja Valdemar Kangas. Kuva 1930-luvulta.

Talonväkeä ja kyläläisiä Immosen pirtissä. Vasemm. Elsa Pyttynen, Lyydia Immonen, Aili Vettanen, Hanna Vaattovaara (Järvelän), Hannes Alatalo, Hanna Vaattovaara, Väinö Erkki Järvirova? Johannes Järvirova. Edessä Hilda Immonen (kehrää) ja Valdemar Kangas. Kuva 1930-luvulta.

Alun alkaen Kuhmosta kotoisin ollut Viktor Immonen asui tilalla. Tila on merkitty maarekisteriin 1938, omistaja Aleks Immonen ja vaimo Kaisi Immonen, Lyydia Immonen sekä Einari ja Kalle Vettanen. Vuonna 1981 lohkomisessa on perustettu uudet tilat Immola 31:3 Einari Vettanen, kuollut, tila perikuntaan. Pahikko 31:2 Lyydia Immonen, kuollut, tila kaupan kautta 1992 Helvi Tiensuulle (Vettanen), joka on Einarin ja Kallen veljentytär. Haavikko 31:1 Lenna Immonen, Aleksi Immosen poika, kuollut, tila Eeva Erkheikin (Immonen) hallussa, Lennan sisar.

Tapiola 29

August ja Emilia (Niva) Angeria asuivat Tapiola-nimistä valtion metsätorppaa vuosina 1905-1920. Sen jälkeen siihen muuttivat Einari ja Kaisi (Mäntylehto) Krekula. He ostivat tilan kauppakirjalla, mutta saivat luvan lunastaa torpan itselleen vasta 1936.

Varsinaisesti tila muodostettiin erotuksen jålkeen 1937. Tila on Krekulan perikunnan hallinnassa. Keskinäisiä kauppoja osuuksista lienee tehty. Lähde: lainhuudatusasiain pöytäkirja. Joissakin tiedoissa mainitaan asujaksi Juho Niva, mutta tilan asukkailla ei ole asiasta tietoa.

Järvelä 28

Omistaja Edvart Vaattovaara eli Järvelän Eeti vaimoineen. Pojat: Väinö, Helmerija Einari. Tila merkittiin maarekisteriin v. 1936. Se on lohkottu 1985 ja saatu seuraavat uudet tilat: Järvelä 28:3 Einari ja Sofia Vaattovaaran perikunta.

Löyttyoja 28:4 Helmerin osuus, joka on myyty Seija Uusitalolle (Vaattovaara).

Isopalo 28:2 Väinön osa, joka on nyt Sulo Vaattovaaralla.

Kataja II Järveläntilasta kaupan kautta Usko Liikamaalle ja sen omistaa nyt Mika Liikamaa.

Lahti 19

Valdemar Kangas eli Niemi Sieppijärveltä tuli asumaan torppaa. Torppa meni kuitenkin veloista asutushallitukselle. Vuonna 1936 hänen poikansa Paavo ja Aarne Kangas ottivat tilan haltuunsa. Paavo on ostanut 1965 Aamen perikunnalta näiden osuuden. Tilasta on erotettu osa Asta Sauvoialle Sieppijärvelle no 19:1. Paavo on myynyt valtiolle Pasmajokivarresta palstan, josta on muodostettu Honkajänkkä 19:2.

Jouko Kangas on saanut tilan haltuunsa kauppakirjalla 1982 ja silloin numero ollut 19:3. Hän on myynyt 1990 Veijo Kanervalie määräalan no 19:4, nykyinen Joukon no 19:5.

Vienola 25
Vienolan pirttirakennus. Onni Niva sai talon tasakertaan, mutta möi sen Ales Vaattovaaralle ja siirtyi itse Kaulirannalle. Rakennus valmistui 1921. Vuonna 1938 rakennusta jatkettiin lähinnä olevaan päähän.

Vienolan pirttirakennus. Onni Niva sai talon tasakertaan, mutta möi sen Ales Vaattovaaralle ja siirtyi itse Kaulirannalle. Rakennus valmistui 1921. Vuonna 1938 rakennusta jatkettiin lähinnä olevaan päähän.

Onni Niva perusti tilan, hän asui kauan riihessä ja rakensi samanaikaisesti nykyistä Vienolan pirttiä. Sen jälkeen tila on tullut Aleksis ja Mia Vaattovaaralle (Jussi). Aleksis kuoli 1945. Miia luovutti tilan 1959 pojalleen Arvilie ja hänen vaimolleen Kirstilie (Ylävirta). Vienolan rantaan on tiloja perustettaessa erotettu yhteinen savenottopaikka Vienolan, Hemmolan ja Välimaan tiloille.

Välimaa 32

Valtion metsätorppa, jonka perustajina olivat Johanna Frederika Kylmämaa (Vaattovaara) ja hänen miehensä Kalle Kylmämaa. Sen jälkeen tilaa omistivat Yrjö Kylmämaa ja Hilja Kylmämaa (Alatalo). Nämä saivat lunastaa tilan nimiinsä ja se merkittiin maarekisteriin 1940. Vuonna 1958 Juho Aukusti ja Veer aMaria Kylmämaa (Kylmämaa) ostivat puoli tilaa Hilja ja Yrjö Kylmämaan sekä Akseli ja Amanda (Kylmämaa) Liikamaan perikunnilta. Toisen puolen he olivat perineet. Vuonna 1966 veljekset Jorma ja Yrjö Kylmämaa ostivat tilan vanhemmiltaan. V. 1975 Yrjö ja Eila (Satta) Kylmämaa ostivat Jorman osuuden. Tilasta on erotettu tontti v. 1969 Aira ja Jukka Keräselle, Koivula 32:1. Välimaan numero 32:2.

Hemmola 26
Ales Vaattovaaran perhekuva vuodelta 1932. Ylinnä vasemm. Erkki, Helli ja Saimi. Edessä vasemm. Helmeri, isä Aleksi sylissä Lempi, Esko, Ilmari (takana), Emmi, äiti Mia sylissä Terttu ja Aino.

Ales Vaattovaaran perhekuva vuodelta 1932. Ylinnä vasemm. Erkki, Helli ja Saimi. Edessä vasemm. Helmeri, isä Aleksi sylissä Lempi, Esko, Ilmari (takana), Emmi, äiti Mia sylissä Terttu ja Aino.

Tilalla asuivat alunperin Aleksis Liikamaa ja hänen vaimonsa Johanna (Juhana) Liikamaa, (Lompolo). He eivät kuitenkaan saaneet perustetuksi tilaa joidenkin syiden takia. Sen sijaan tilan perusti heidän poikansa Akseli Liikamaa ja hänen vaimonsa Amanda (Kylmämaa) 1906. Heidän jälkeensä tilaa omistivat Benjamin ja Jenny (Holck) Liikamaa. He ostivat tilan 1935.. Benjamin poika Voitto osti tilalta tontin 1967-68, nimeksi tuli Korkeaniemi 26:1, Hemmolan numeroksi tuli 26:2.

Vuonna 1975 toinen poika Vilho osti Benjamilta tontin, jonka nimeksi merkittiin Nurkkala 26:3, Hemmolan numeroksi tuli 26:4.

1979 Vilho osti koko tilan itselleen. Kolmas veli Esa osti tontin Vilholta 1990, nimeksi merkittiin Karilahti 26:5 ja Hemmolan numeroksi tuli 26:6.

Takala 35

Artturi Liikamaa ja vaimo Inga (Järvirova) perustivat tilan 1919. Vuonna 1963 tila jaettiin poikien Esko, Toivo ja Eelovin kesken, näin saatiin seuraavat tilat:

Artturi Liikamaan perhe vuodelta 1939. Vasemm. ylhäältä Erkki, Eevi, Toini ja Taimi. Edessä vasemm. Osmo, Esko, Artturi sylissä Toivo, Eelovi, loka sylissöä Eila ja Aili.

Artturi Liikamaan perhe vuodelta 1939. Vasemm. ylhäältä Erkki, Eevi, Toini ja Taimi. Edessä vasemm. Osmo, Esko, Artturi sylissä Toivo, Eelovi, loka sylissöä Eila ja Aili.

Pihlaja 35:2 Toivo ja Sylvi (ent. Satta o.s. Niva) Liikamaa.

Takala 35:1 Esko ja Nanni (Vaattovaara) Liikamaa.

Harjula 35:3 Eelovi Liikamaa ja Seija Taipale. Vuonna 1985 Harri (Toivon poika) Liikamaa osti tilan heiltä.

Mäntylä 35:4 Artturi Liikamaa, häneltä sen ovat perineet Erkki Liikamaa, Eevi Stenman (Liikamaa), Esteri Daghäll (Liikamaa) ja Eila Lähteenmäki (Liikamaa).

Laajala 21

Alunperin Laajalan valtionmetsätorpasta muodustunut tila, jonka Leander Tarvonen valtion metsän asuttamisesta annetun lain ja jakolaitoksesta v. 1916 annetun lain perusteella on omaksensa lunastanut.

Tila on 0.0432 manttaalin veroinen ja on lohkottu 1930. Tilan vaiheet eivät ole täysin selvillä, koska se on kolmen kauppakirjan kautta 1948 tullut Leander Tarvosen omistukseen. Häneltä tila siirtyi perintönä kahdelle pojalle, Ansetmille ja Väinölle. Heidän kuoltuaan ovat tilaa hallinneet Anselmin leski Aino ja poika Seppo.

Salomon Tarvonen muutti Vaattojärvelle Lappajärveltä. Hän rakensi Laajalaan multakodan, jossa perhe asui useita vuosia, kuva 1920-luvun alusta. Kodan edessä Leander-pojan vaimo.

Salomon Tarvonen muutti Vaattojärvelle Lappajärveltä. Hän rakensi Laajalaan multakodan, jossa perhe asui useita vuosia, kuva 1920-luvun alusta. Kodan edessä Leander-pojan vaimo.

Tilasta on myyty kunnalle koulutontiksi 1,4 ha:n kokoinen määräala, joka on merkitty maarekisteriin 17.4.1953 nimellä Miinus 21:1. Laajalan numeroksi on tullut 21:2.

Ruohola 27

Tila perustettu Iisak Nivan omistukseen (Ruuholan lssi). Eri vaiheiden kautta tila siirtyi Timo Vaattovaaralta pienten saatavien takia valtiolle. Tila jaettiin lisämaiksi 1961 Kosti Heikille Jupukkala 27:1 ja Leevi Hirvasniemelle Ruohola 27:2. Sen jälkeen Ruoholaa itsenäisenä kruununtorppana ei ole enää ollut.

Print Friendly, PDF & Email